žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Novinky

MIKULÁŠ

12.06.2013 10:02
Opäť prišiel medzi nás, náš milý svätý Mikuláš. Veľkú radosť sme my mali, pesničky sme zaspievali. Darčeky on pre nás mal, s úsmevom ich rozdával. Ďakujeme svätý Mikuláš, že nás všetkých rád tak máš. O rok príď opäť medzi nás! Na tejto akcii sa podieľali aj členova parlamentu

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM

12.06.2013 09:58
Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali v poradí už 3. stretnutie žiakov s bývalými pracovníkmi školy, ktorí sú v tomto čase v dôchodku. Keďže je o toto stretnutie zo strany žiakov veľký záujem, tento rok sa s našimi dôchodcami stretli členovia školského...
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu.        Od 8. - 12. októbra 2012 prebiehala v priestoroch našej školy súťaž o najkrajšiu tekvicu. Tejto súťaže sa zúčastnili takmer všetky triedy i jednotlivci.  Opäť ste dokázali prekvapiť...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6