žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM

12.06.2013 09:58

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali v poradí už 3. stretnutie žiakov s bývalými pracovníkmi školy, ktorí sú v tomto čase v dôchodku.

Keďže je o toto stretnutie zo strany žiakov veľký záujem, tento rok sa s našimi dôchodcami stretli členovia školského parlamentu. Na toto stretnutie sa žiaci pripravovali intenzívne niekoľko dní vopred. Upravili a vyzdobili spoločenskú miestnosť i chodby školy, aby sa dôchodcovia medzi nimi cítili čo najlepšie.

V úvode prítomných privítala pani riaditeľka Mgr. Eleonóra Kanócová. Za ňou sa predstavili žiaci krátkym programom, v ktorom nechýbal spev, prednes, ľudový rozprávač a naše mažoretky. Za programom nasledovali zvedavé otázky členov školského parlamentu. Dôchodcovia žiakom porozprávali o vzniku a začiatkoch tejto školy a svoje rozprávanie obohatili o vtipné príhody.

Žiaci sa v závere poďakovali učiteľom veľkým potleskom a malými darčekmi. Celé stretnutie bolo zavŕšené slávnostným obedom.

Žiaci i dôchodcovia odchádzali zo stretnutia s úsmevom, dobrým pocitom a nádejou, že sa takéto stretnutie uskutoční aj ďalší rok.