žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Plán práce na šk. rok 2021/2022

Základná škola Okružná 17, Michalovce

 

                                                                                

                                                                          Koordinátori: Mgr. Katarína Hičová

                                                                                               Mgr. Milada Pradová

                                                                                                 Mgr. Veronika Kmecová

 

 


 

 

 

SEPTEMBER

·       Prvé stretnutie žiackeho parlamentu – voľba členov komisií, predsedu a podpredsedu

                                                 parlamentu

 

·       Oboznámenie členov parlamentu s Plánom práce na šk. rok 2021/2022

                                                             

·       Rozdelenie úloh

                           Zodpovedný: Žiacky parlament

 

 

OKTÓBER

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Súťaž tried i jednotlivcov o najkrajšiu tekvicu – tvorivé spracovanie na tému „Usmievavé tekvičky“ 

                              Zodpovedný: Žiacky parlament  v spolupráci s triednymi učiteľmi

·       Vyhodnotenie tried s najkrajšou jesennou výzdobou

                                                                          Zodpovedný: Žiacky parlament

 

 

NOVEMBER

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Beseda so psychologičkou na tému „JA a nástrahy v mojom živote“                             

                                              

                                  Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s prizvanou odborníčkou

 

·       Rozhlasová relácia: „Zdravotnícke okienko - Chránim si zdravie“

                                            

                           Zodpovedný: Žiacky parlament a p. uč. D. Kočišová

 

 

DECEMBER

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Stretnutie s Mikulášom – (2 dni)

                                                                          Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Vyhodnotenie tried s najkrajšou vianočnou výzdobou

                                                                          Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Vianočná burza – burza výrobkov (knihy, hudobné nosiče, hračky, zabalené perníky, vianočné ozdoby..) - podľa kovidovej situácie

                                             Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi

 

JANUÁR

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Rozhlasová relácia: „Čo nového v našej škole – úspechy školy za I. polrok“

                                                               Zodpovedný: Žiacky parlament a rozhlasový krúžok

 

·       „Novoročné priania“ – rozhlasová relácia

                          Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s rozhlasovým krúžkom

 

·       Zlepšenie prípravy na vyučovanie

                                                     Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s vyučujúcimi

 

FEBRUÁR

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       „Deň sv. Valentína" - možnosť venovania piesne a čítanie valentínskych pozdravov

                                      Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s rozhlasovým krúžkom

 

 

MAREC

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Marec - mesiac knihy -  Rozpoviem ti rozprávku – dramatizácia rozprávky určená žiakom I. roč.                             

                                                  Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci s uč. SJL

 

·       Deň učiteľov" – vyhotovenie blahoželaní pre učiteľov

                                                                                  Zodpovedný: Žiacky parlament

 

APRÍL

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Rozhlasová relácia: „Okienko zelenej školy -  „Čo robíme pre našu zelenú školu?“

                                             

                           Zodpovedný: Žiacky parlament a p. uč. A. Nahálková

 

·       „Deň narcisov" – predaj narcisov na podporu liečby onkologických pacientov.

                              

                                                   Zodpovedný: Žiacky parlament v spolupráci p. A. Timkovou

 

MÁJ

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Výchova k manželstvu a rodičovstvu – beseda s  Mgr. P. Hudákom na tému                                                             „ Vzťahy" pre žiakov 9. roč                                                                                                                  

                                                                            Zodpovedný: Žiacky parlament

JÚN

·       Zasadanie žiackeho parlamentu – rozdelenie mesačných úloh

                                                                                                Zodpovedný: Žiacky parlament

·       Rozhlasová relácia: „Čo nového v našej škole – celoročné úspechy školy“

                                                      Zodpovedný: Žiacky parlament a rozhlasový krúžok

 

 

·       Záverečné stretnutie žiackeho parlamentu – vyhodnotenie celoročnej práce

                                                                                   Zodpovedný:  Žiacky parlament