žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

MIKULÁŠ

12.06.2013 10:02

Opäť prišiel medzi nás, náš milý svätý Mikuláš. Veľkú radosť sme my mali, pesničky sme zaspievali. Darčeky on pre nás mal, s úsmevom ich rozdával. Ďakujeme svätý Mikuláš, že nás všetkých rád tak máš. O rok príď opäť medzi nás!

Na tejto akcii sa podieľali aj členova parlamentu