žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

 

Žiacky parlament

Isto ste toto slovné spojenie veľakrát počuli. Ale viete, čo sa za ním ukrýva? Odpovieme vám na vaše otázky.

Kto sa môže stať členom Žiackeho parlamentu? Žiaci tretieho až deviateho ročníka. Každá trieda si zvolí svojho zástupcu, ktorý ich bude reprezentovať.

Čo robia členovia parlamentu?

  • Pomáhajú organizovať podujatia pre rovesníkov (Mikuláš, vianočná burza, ples...).
  • Presadzujú a chránia záujmy žiakov školy, zastupujú ich, dávajú návrhy na vylepšenie aktivít.
  • Dbajú na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní.
  • Sú povinní oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach.
  • Majú právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, areálu školy,

       podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku,

                              podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok...

Ako to zhrnúť? Všetci členovia Žiackeho parlamentu sú ušami, očami a hybnou silou školy. Patrí im za to veľká VĎAKA.