žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Zasadanie školského parlamentu

08.10.2015 16:04
 
       Školský parlament v tomto roku prešiel viacerými zmenami. Z dôvodu lepšej spolupráce, precíznejšej prípravy akcií, väčšej aktivity a samostatnosti žiakov, sme zmenili miesto a čas stretnutí. Stretnutia sa budú konať v zborovni školy každý prvý štvrtok v mesiaci. Parlament v tomto roku do svojho programu zaradil nové aktivity, aby tak spríjemnil žiakom školský rok.
       Októbrové stretnutie školského parlametnu  sa konalo 8.10.2015 v zborovni školy. Zasadanie viedol predseda školského parlamentu. Oboznámil žiakov s aktivitami na mesiac október:
                 
 "Tekvicová ZOO" : 20.-23.10. - výstava tekvíc
                                23.10. - demontáž výstavy
                                26.10. - rozhlasová relácia - vyhlásenie víťazov súťaže spojená s odovzdaním cien
                               
 "Farby jesene" ( jesenná výzdoba tried)- dlhodobá úloha, ktorá sa bude hodnotiť prvý novembrový týždeň
 
       Žiaci si rozdelili úlohy spojené s danými aktivitami - inštalácia a demontáž výstavy, hodnotiaca komisia, vyhlásenie výsledkov v školskom rozhlase.
       
       Úlohou všetkých zúčastnených je po zasadaní parlamentu  informovať svojich spolužiakov o všetkých aktivitách a zároveň pomôcť s realizáciou aktivít.