žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Vianočný trh

20.12.2019 13:33

     

Všetko, čo ruky, nohy malo, sa 18.12. do školy ponáhľalo…

Žiakov na ŠESTKE čakal výnimočný deň. Mali možnosť sami si namiešať pravý vianočný koktail. A ingredienciami veru nešetrili. Vôňa ihličia, medovníčkov, vianočného punču a vetvičiek imela  pre šťastie tvorili základ, ku ktorému s fantáziou pridali dielka vlastných rúk od výmyslu sveta. Atmosféru vianočnej burzy umocňovali nielen radosť a pohoda, ale  aj obchodný kumšt žiakov.  Predávajúci sa „trhovali“ s kupujúcimi. Spokojnosť bola na oboch stranách. Nálada bola jarmočná. Žiaci boli presvedčiví a dokázali svoje výrobky spropagovať tak, že sa im podarilo osloviť aj tých, ktorí si zaumienili, že na burze neminú ani cent. Ani tí najmenší predávajúci, tretiaci a štvrtáci, sa na burze nestratili. Núkali svoje nádherné výrobky, zjednávali ceny. Spokojní boli nakupujúci aj predávajúci. Tento v skutku nádherný deň bol umocnený výnimočným dobrým skutkom, na ktorom sa podieľali všetci žiaci našej školy. O aký skutok išlo? Keď sa členovia žiackej školskej rady dozvedeli o ťažkej situácii, v ktorej sa nachádza náš spolužiak Peter Ivaničko, ani na chvíľu nezaváhali a rozhodli sa ho podporiť. Pre  Petra – bojovníka zorganizovali verejnú zbierku, ktorá sa uskutočnila počas školskej vianočnej burzy. Zbierka bola doplnená ďalšou sumou peňazí z predaja vlastnoručne vytvorených výrobkov, ktoré ste pod vedením učiteľov predávali na burze. Získaný finančný príspevok v hodnote 2 600 € bol dňa 20. 12. 2019 za prítomnosti  koordinátorov žiackej školskej rady osobne odovzdaný z rúk pani riaditeľky Eleonóry Kanócovej matke Petra, pani Ivaničkovej. Výsledná suma je síce malou kvapkou v mori finančných nákladov, ktoré rodinu ešte čakajú, ale členovia rady sú odhodlaní pokračovať vo svojom snažení pomôcť Petrovi. V spolupráci s vedením školy  sprístupnia na webovej stránke školy číslo transparentného účtu, na ktorý by mohli posielať žiaci či rodičia našich žiakov ďalšie finančné príspevky počas celého školského roka.

Členovia žiackej školskej rady Vám všetkým zo srdca ďakujú, lebo ste týmto činom ukázali, že Vám nie je jedno, v akej ťažkej situácii sa Váš spolužiak nachádza a rozhodli sa konať.