žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Vianočná burza

20.12.2013 10:02

       "Kúpte si medovníčky,sladučké perníčky...!"

       "Kúpte si imelo, by sa vám darilo...!"

       Aj toto ste mohli začuť na chodbách ZŠ Okružnej v Michalovciach dňa 17.12.2013. Janočná burza sa konala ako vždy - tesne pred Vianocami. Celé podujatie otvorili a svojich spolužiakov privítali dievčence oblečené v krojoch. Ich nádherný spev kolied a vinšovanie sa rozliehalo po celej škole.

       Nálada bola jarmočná. Žiaci boli presvedčiví a dokázali svoje výrobky spropagovať tak, že sa im podarilo osloviť aj tých, ktorí si zaumienili, že na burze neminú ani cent. Ani tí najmenší predávajúci, tretiaci a štvrtáci, sa na burze nestratili. Núkali svoje nádhrné výrobky, zjednávali ceny. Spokojní boli nakupujúci aj predávajúci.

       Z vianočnej burzy odchádzali žiaci spokojní s plným priehrštím nákupov. Po štvrtej hodine sa jarmočníci vytratili a na chodbách nastalo ticho. Organizačný tím školského parlamentu, ktorý celú akciu zorganizoval, chodbu upratal a vrátil do pôvodného stavu. Po hodine nebolo po burze ani chýru, ani slychu.

                                                                                                                             K. Hičová, M. Pradová