žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

MOTIVÁTOR

08.01.2019 19:06

Haló, haló!

Milí spolužiaci, nedajme sa! 

    Blíži sa polročné vysvedčenie, no my sme po vianočných prázdninách  plní sily, odhodlania a smelých plánov. Dajme sa do učenia 

    a ukážme, že sme múdri, nadaní, šikovní, pripravení na jednotky!!! Vyhrňme si rukávy a  dajme sa do toho!    

                          Žiacky parlament