žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Priezvisko Meno I.

Project manager:

Telefón: +001 123456789

Email: priezvisko.meno@firma.sk