žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Zelené body

25.02.2020 13:43

Milí spolužiaci, 

poriadne sa pripravte na členov nášho žiackeho parlamentu. Už počas najbližších dní zavítame do vašich tried a skontrolujeme, ako separujete odpad v triedach. Veríme, že ste ste svedomití a kontrola dopadne na výbornú.