žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

Záverečné stretnutie žiackeho parlamentu

25.06.2016 13:00

    A je tu čas, kedy sa žiacky parlament stretol v školskom roku 2015/16 poslednýkrát a vyhodnotil celoročnú prácu. Aký bol záver?

Všetci členovia sa počas celého roka zapájali do všetkých naplánovaných aktivít a svojim spolužiakom takto spestrili všedné dni plné učenia. Teraz je čas odísť na prázdniny,  oddýchnuť si po celoročnej práci a zvolať: "Hurá, prázdniny!"