žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

DEŇ NARCISOV

15.04.2016 12:58

    4.2016 chodbami a triedami našej školy prechádzali dobrovoľníčky Ligy proti rakovine, žiačky školského parlamentu, a ponúkali nám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Neboli sme ľahostajní k problémom a bolestiam iných. Vyzbierali sme 318,28 eur! ! !

ĎAKUJEME!

Žiačky školského parlamentu v spolupráci s Mgr. A. Timkovou