žiacky parlament

Žiacky parlament ZŠ Okružnej 17

Základná škola

Okružná 17

071 01 Michalovce

056 / 64 258 38
posta@zsokrumi.edu.sk

A sme tu

23.09.2016 20:48

Školský rok sa začal a s ním prišlo aj prvé stretnutie Žiackeho parlamentu. Čo všetko sme zvládli?

- Voľbu členov komisií

- Odsúhlasenie plánu práce

- Oboznámenie s plánom práce na mesiac október

Čo dodať? Sme tu pre vás. Čakáme na vaše podnety, nápady, ako si spestriť a vylepšiť tento školský rok.

 

 

                                   S pozdravom Žiacky parlament :)